Fotoporcelana89  ha començat l'artesanat de la foto  porcellana des de 1989. Ha combinat la producció de porcellana amb la foto, reunir demandes del mercat en el camp funerari ,mosaics i  decoracions. Registrada  en el Registre Mercantil de Barcelona,  amb NIF: B66937236.  

........ACTUALMENT   EN CONSTRUCCIONS..............

Funeraria

Mosaico

Decoraciones