Els colors ceràmics són més reduïts que els colors d'un monitor o d'una fotografia, per la qual cosa el resultat pot ser una mica diferent. El major canvi és color vermell i el morat. Totes les fotografies a la pàgina web són amb el perfil de colors ceràmics El preu dels productes aquí exposats, inclou les despeses d'enviament, i el seu pagament serà a contra-reemborsament. Des de l'any 2017, "FOTOPORCELANA 89", S.L és una empresa registrada a l'efecte Mercantils en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45.781 Foli: 206 Full 498.804 Inscripció: 1. amb NIF: B66937236.